Đóng

Bao bì vật liệu xây dựng

Keo dán gạch | Bao PP dệt ghép giấy Couche cán màng mờ, in Offset | KL 25KG

19/08/2020 Bao bì giấy ghép PP dệt, Bao bì in Offset, Bao bì vật liệu xây dựng, Bao PP dệt ghép giấy Fort/Couche

Bao keo dán gạch | Bao PP dệt ghép giấy Couche cán màng mờ, in Offset | Khối lượng 25KG Kết cấu vật liệu: PP dệt + giấy Couche In ấn: In Offset Hoàn thiện:  May nẹp 2 đầu Phễu trong Lồng ruột PEHD                  

Bột trét tường | Bao giấy Kraft 3 lớp ghép giấy Couche cán màng mờ, in Offset | KL 40KG

06/08/2019 Bao bì dán đáy, Bao bì giấy, Bao bì in Offset, Bao bì vật liệu xây dựng

Bao bột trét tường| Bao giấy Kraft 3 lớp ghép giấy Couche cán màng BOPP mờ, in Offset | Khối lượng 40KG Kết cấu vật liệu: 3 lớp giấy Kraft Nhật + giấy Couche + OPP mờ In ấn: In Offset Hoàn thiện: Bế lỗ thông hơi Đáy thuyền (hexagon) Bồi 2 đầu Phễu âm