Đóng

Bao bì giấy

Keo dán gạch | Bao 3 lớp giấy Kraft, in Flexo | KL 25KG

17/08/2020

Bao keo dán gạch | Bao 3 lớp giấy Kraft, in Flexo| Khối lượng 25KG 

Kết cấu vật liệu: Giấy Kraft trắng + 2 lớp giấy Kraft nâu

In ấn: In Flexo

Hoàn thiện:

  • Đầu may nẹp, tạo phễu
  • Đáy may nẹp