Đóng

Bao bì dán đáy

Keo dán gạch | Bao 2 lớp giấy Kraft Nhật ghép giấy Fort, in Offset | KL 25KG

06/08/2019

Bao keo dán gạch | Bao 2 lớp giấy Kraft Nhật ghép giấy Fort, in Offset| Khối lượng 25KG 

Kết cấu vật liệu: giấy Fort + 2 lớp giấy Kraft Nhật

In ấn: In Offset

Hoàn thiện:

  • Miệng phễu trong
  • Miệng và đáy xếp hexagon (đáy thuyền)