Đóng

Bao bì giấy ghép PP dệt

Keo dán gạch | Bao PP dệt ghép giấy Couche cán màng mờ, in Offset | KL 25KG

19/08/2020

Bao keo dán gạch | Bao PP dệt ghép giấy Couche cán màng mờ, in Offset | Khối lượng 25KG

Kết cấu vật liệu: PP dệt + giấy Couche

In ấn: In Offset

Hoàn thiện: 

  • May nẹp 2 đầu
  • Phễu trong
  • Lồng ruột PEHD