Đóng

Bao PP dệt ghép giấy Fort/Couche

Keo dán gạch | Bao PP dệt ghép giấy Couche cán màng mờ, in Offset | KL 25KG

19/08/2020 Bao bì giấy ghép PP dệt, Bao bì in Offset, Bao bì vật liệu xây dựng, Bao PP dệt ghép giấy Fort/Couche

Bao keo dán gạch | Bao PP dệt ghép giấy Couche cán màng mờ, in Offset | Khối lượng 25KG Kết cấu vật liệu: PP dệt + giấy Couche In ấn: In Offset Hoàn thiện:  May nẹp 2 đầu Phễu trong Lồng ruột PEHD                  

Bột trét tường | Bao PP dệt ghép giấy Couche cán màng bóng, in Offset | KL 30KG

09/04/2019 Bao bì giấy ghép PP dệt, Bao bì in Offset, Bao bì vật liệu xây dựng, Bao PP dệt ghép giấy Fort/Couche

Bao bột trét tường | Bao PP dệt ghép giấy Couche cán màng bóng, in Offset | Khối lượng 30KG Kết cấu vật liệu: PP dệt + giấy Couche + OPP bóng In ấn: In Offset Hoàn thiện: May nẹp đáy Xếp hông 10 cm Lồng túi PELD    

Bột trét tường | Bao PP dệt ghép giấy Fort cán màng bóng, in Offset | KL 40KG

09/04/2019 Bao bì giấy ghép PP dệt, Bao bì in Offset, Bao bì vật liệu xây dựng, Bao PP dệt ghép giấy Fort/Couche

Bao bột trét tường | Bao PP dệt ghép giấy Fort cán màng bóng, in Offset | Khối lượng 40KG Kết cấu vật liệu: PP dệt + giấy Fort + giấy Kraft Việt Nam + OPP bóng In ấn: In Offset Hoàn thiện: Bế lỗ thông hơi May nẹp 2 đầu Phễu trong Xếp hông 8 cm