Đóng

Bao bì dán đáy

Xi Măng | Bao 3 lớp giấy Kraft, in Ống Đồng | KL 20KG

08/08/2020

Bao Xi Măng | Bao giấy Kraft trắng lồng 2 lớp giấy Kraft nâu in Ống Đồng | Khối lượng 20KG

Kết cấu vật liệu: Giấy Kraft trắng + 2 lớp giấy Kraft nâu + PE

In ấn: In ống đồng

Hoàn thiện:

  • Miệng và đáy xếp thuyền (hexagon)
  • Bồi 2 đầu
  • Phễu âm
  • Xăm lỗ