Đóng

In ống đồng

In ống đồng phù hợp với sản xuất số lượng lớn và lâu dài các loại bao bì, cho loại hình ảnh in sắc nét và màu sắc rực rỡ.