Xi Măng | Bao 3 lớp giấy Kraft, in Ống Đồng | KL 20KG

08/08/2020 Bao bì dán đáy, Bao bì giấy, Bao bì in Ống đồng, Bao bì vật liệu xây dựng

Bao Xi Măng | Bao giấy Kraft trắng lồng 2 lớp giấy Kraft nâu in Ống Đồng | Khối lượng 20KG Kết cấu vật liệu: Giấy Kraft trắng + 2 lớp giấy Kraft nâu + PE In ấn: In ống đồng Hoàn thiện: Miệng và đáy xếp thuyền (hexagon) Bồi 2 đầu Phễu âm Xăm lỗ