Đóng

Bao bì giấy ghép PP dệt

Hạt Nhựa | Bao PP dệt ghép giấy Couche cán màng bóng, in Offset | KL 40KG

09/04/2019

Bao Hạt Nhựa | Bao PP dệt ghép giấy Couche cán màng bóng, in Offset | Khối lượng 25KG

Kết cấu vật liệu: PP dệt + giấy Couche + OPP

In ấn: In Offset

Hoàn thiện:

  • May nẹp đáy
  • Xếp hông 10 cm