Đóng

Bao bì dán đáy

Thức Ăn Gia Súc | Bao bì 3 lớp giấy , in Offset | KL 25KG

19/08/2020

Bao Thức Ăn Gia Súc | Bao bì 3 lớp giấy, in Offset | KL 25KG

Kết cấu vật liệu: Giấy Couche + Giấy kraft

In ấn: In Offset

Hoàn thiện:

  • Đáy thuyền (hexagon)
  • Miệng mở và dán overtape