Đóng

Bao bì giấy

Nông Sản Gạo | Bao giấy Kraft nâu 3 lớp , in Offset | KL 5KG

17/08/2020

Bao Gạo | Bao giấy Kraft nâu 3 lớp, in Offset | Khối lượng 5KG

Kết cấu vật liệu: 3 lớp giấy Kraft nâu

In ấn: In Offset

Hoàn thiện: 

  • May nẹp đáy
  • Xếp hông