Đóng

Bao bì giấy ghép PP dệt

Hạt Nhựa | Bao PP dệt ghép giấy Kraft Việt Nam, in Flexo | KL 25KG

13/06/2018

Bao Hạt Nhựa | Bao PP dệt ghép giấy Kraft Việt Nam, in Flexo | Khối lượng 25KG

Kết cấu vật liệu: PP dệt + giấy Kraft Việt Nam

In ấn: In Flexo

Hoàn thiện:

  • May nẹp đáy
  • Xếp hông 10 cm