Đóng

Bao bì ghép phức hợp

Hạt Nhựa | Bao PP dệt ghép giấy Kraft Nhật, in Flexo | KL 25KG

13/06/2018


Bao Hạt Nhựa | Bao PP dệt ghép giấy Kraft Nhật, in Flexo | Khối lượng 25KG

Kết cấu vật liệu: PP dệt + giấy Kraft Nhật

In ấn: In Flexo

Hoàn thiện: 

  • Lồng và dán ruột PELD
  • May đáy
  • Dán nẹp giấy đáy